Organisatie ontwikkeling

Wilt u een volledig beheerd traject voor organisatieontwikkeling? Of iemand die uw interne consultants bijstaat? Dan vindt u altijd een geschikte partner in eikan. Wij begeleiden u tijdens diverse veranderingsprocessen: implementatie van nieuwe visie en strategieën, herziening van rollen en teams, brede hertekening van uw organisatie.

Wat is organisatieontwikkeling?

Organisatieontwikkeling vergemakkelijkt verandering in organisaties. Hoe? Met een holistische aanpak die mensen de plaats geeft die ze verdienen: in het hart van het veranderingsproces.

De wereld is competitiever dan ooit. Om voorop te blijven, moet uw organisatie voortdurend bijleren en ontwikkelen. Dat betekent ook: met de regelmaat van de klok ingrijpende veranderingen doorvoeren. De klassieke organisatieleer pleit daarbij voor een top-downbenadering: leidinggevenden kiezen een nieuwe richting en drukken die er op alle niveaus van hun organisatie door. Ja, dat kán zorgen voor een succesvolle intrede van nieuwe procedures en structuren. Maar mondt zelden uit in een duurzame verandering van uw werkmethoden, uw bedrijfscultuur of de efficiëntie van uw organisatie. En zijn dat niet net de veranderingen die zorgen voor echte verbeteringen op het vlak van ROI, winstgevendheid en langetermijnsucces?

Organisatieontwikkeling staat voor een andere aanpak, waarvan uw bedrijf de vruchten plukt. Ze steunt hierbij op decennia van internationale onderzoeks- en praktijkervaring. En op de verzamelde expertise van duizenden professionals.

Organisatieontwikkelingsconsulting helpt u door:

De structuur en cultuur, strategie en processen van een individueel project, een functie of een hele organisatie om te gooien.

Kennis en ervaringen uit de gedragswetenschappen aan te wenden om de transformatie van uw organisatie vlotter te doen verlopen.

Ervoor te zorgen dat uw werknemers de uitdagingen begrijpen en dat ze nieuwe vaardigheden, kennis en denkwijzen opdoen. Dat komt de doeltreffendheid van uw organisatie ten goede.

Bij te dragen aan hoge productiviteit en prestaties, kwaliteitsproducten, verhoogde winstgevendheid en voortdurende verbetering.

Verandering op een flexibele, aangepaste en participatieve manier te vergemakkelijken.

Verandering te blijven voeden, zodat die niet stilvalt na het initiële veranderingsinitiatief.

Organisatieontwikkeling wil niet alleen veranderingen op vanzelfsprekende domeinen blootleggen en aanpakken. Denk aan structuren, zakelijke objectieven, productontwikkeling, strategische richtingen of stakeholdervereisten. Ze richt haar pijlen ook op de verborgen aspecten van uw bedrijfscultuur. Want ook al ziet u die niet, ze hebben een grote invloed op uw efficiëntie.

Samengevat: organisatieontwikkeling begeleidt u langs de doeltreffendste en duurzaamste paden voor groei door verandering. Met als ultieme doel: succes op lange termijn.

Zo doet u uw voordeel met organisatieontwikkeling:

Er komt een eindeloze verbeteringscyclus op gang: van strategie naar implementatie, en van evaluatie naar nieuwe veranderingsinitiatieven.

Alle niveaus van uw organisatie communiceren intensiever met elkaar. Daardoor zitten uw werknemers sneller op één lijn voor de gedeelde bedrijfswaarden. En wordt hun feedback mee opgenomen in het veranderingsproces.

Innovatie komt in een stroomversnelling omdat werknemers zich meer ontwikkelen en nauwer betrokken voelen.

Uw winst gaat de hoogte in dankzij verbeterde productiviteit en creativiteit, lagere kosten en minder verloop, en een cultuur van openheid en aanpassingsvermogen.

Hebt u ambities rond organisatieontwikkeling? In eikan vindt u de partner om ze te verwezenlijken.